Rachunkowość Cosinus Tychy

Pomoce i inne

#1 2011-11-14 13:17:16

Mada

Administrator

Zarejestrowany: 2011-11-09
Posty: 25
Punktów :   

13 listopada 2011 r.

Temat: Metody badań statystycznych.

Metody badań :
a. PEŁNE
- spisy statystyczne: jednorazowe badanie polegające na zebraniu informacji na specjalnych formularzach. Dane są spisywane na dany moment. Spis jest swego rodzaju fotografią migawkową sporządzaną na dany moment. Informacje zbierane są przez rachmistrzów spisowych,

-rejestracja statystyczna: polega na tym, że w wyznaczonym okresie zainteresowane osoby zgłaszają się w określonych punktach i udzielają informacji dotyczących rejestracji np. obecność w pracy, rejestracja samochodów, rejestracja firmy,

-bieżąca sprawozdawczość statystyczna: polega na sporządzeniu sprawozdań na określonych z góry formularzach zgodnie z instrukcjami (np. obecność w dzienniku).

b. NIEPEŁNE
-metoda reprezentatywna: polega na tym, że ze zbiorowości statystycznej wybiera się pewną część tzw. próbę do zbadania. Próba musi być reprezentatywna. Jej struktura musi odpowiadać strukturze całej zbiorowości. Wyniki badania próby przenosi się na zborowość,

-metoda monograficzna: polega na szczegółowym zbadaniu jednostki lub niewielkiej grupy jednostek i przeniesienie wyników na całą zbiorowość,

-metoda ankietowa: instytucja przeprowadzająca badanie zwraca się do wytypowanych osób z prośbą o odpowiedzi na pytania.

ETAPY BADANIA STATYSTYCZNEGO
Każde badanie składa się z trzech etapów:
a. przygotowanie,
b. przeprowadzanie (zbieranie materiałów),
c. opracowanie materiału i jego analiza.

W trakcie przygotowania ważne jest ustalenie celu badania oraz określenie zbiorowości i jednostki statystycznej pod względem rzeczowym, czasowym i terytoralnym.
Rzeczowym- ustalenie jakie jednostki podlegają badaniu,
Czasowym- jakiego okresu badanie dotyczy,
Terytorialnym- jakiego terenu dotyczy.Temat: Kontrola materiału statystycznego.


Materiałem statystycznym pierwotnym są wszystkie informacje zebrane dla celów statystycznych.

Materiał statystycznywtórny to materiał zebrany dla innych celów, a wykorzystywany w statystyce.

Materiał statystyczny surowy czyli w takiej postaci w jakiej został zebrany, obciążony jest zwykle różnymi brakami i błędami, dlatego przed opracowaniem musi być skontrolowany pod względem:

-kompletności materiałów statystycznych: czy zebrano materiał od wszystkich jednostek, które były zobowiązane do jego złożenia,

-zupełności zapisów polega na sprawdzeniu czy w nadesłanych sprawozdaniach lub innych materiałach wypełnione są czytelnie wszystkie pozycje,

-kontrola zgodności rachunkowej: czy w materiale nie ma błędów arytmetycznych,

-kontrola logicznej poprawności zapisu jest najtrudniejszym i jednocześnie najistotniejszym etapem kontroli.W trakcie tej kontroli należy wyszukać informacje, które budzą podejrzenia, że są błędne. Ustalić, czy rzeczywiście błąd wystąpił i następnie go poprawić.


Błędy w materiale statystycznym:

- przypadkowe: popełnione nieumyślnie, które mogą wynikać z nieuwagi, niedbalstwa itp. Nie mają one znaczącego wpływu na wynik badania gdyż w większości przypadków znoszą się,

- systematyczne: popełnione rozmyślnie lub nieumyślnie, są one tendencyjne i mają wpływ na wynik badania.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
dowcipy przyrodnicze ag pukawka co to jest zwracam u mezczyzn uwage na buty naziemna telewizja cyfrowa brak sygnalu e30 m50b20 sprzedam